English version

portfolio:

Patrik-Patricio

Azócar Nordeman

Studier

Fritid

Jag heter Patrik och är på jakt efter ett spännande, kreativt och framåtsträvande företag att skriva mitt exjobb hos. Jag läser till CivilIngenjör inom Teknisk Design vid Luleå tekniska universitet. Design och ingenjörskonst är för mig två sidor av samma mynt. Min åsikt, eller snarare övertygelse är att man inte kan skilja ingenjörskonst från design, en övertygelse som vuxit sig starkare under mina år på LTU.

 

Jag älskar att skapa och ägnar en stor del av min fritid åt design relaterade projekt. Denna sida är uppdelad i två delar, Studier och Fritid. Där Studier såklart skildrar resultat relaterade till min utbildning och Fritid återspeglar ett axplock av sånt jag ängar mig åt övrig tid.

 

Patrik

 

Group7

att utveckla en problemfri fogspruta

I kursen Produkt- och produktionsdesign, A0013A, delades klassen upp i grupper av läraren, ett upplägg jag anser kanske inte alltid ger det bästa resultatet, men utvecklar eleven mer än om man får välja grupper själv. Min grupp fick i uppgift att utveckla en bättre fogspruta än de som är tillgängliga på marknaden. Vi kom överens om att ta hänsyn till kriterier så som miljöpåverkan, produkt och distributions ekonomi, kvalitet, tillverkningsbarhet, användbarhet och funktion.

 

Processen inkluderade en marknadsundersökning, idégenerering, prototypskapande, beräkna kostnader, koncept evaluering, materialval, användbarhets studier,  presentation av de olika stegen i processen, och såklart en skriftlig rapport av processen.

 

Nedan kan du se filmen vi inledde vår slutpresentation med, var och en av de 6 redovisningarna, samt några renderingar av den slutgiltiga produkten vi skapade.

Video presentation som beskriver designprocessen

Konceptbilder:

Sprängskiss över komponenter

Fungerar med befintliga tuber

Hängare, när man behöver två händer till något annat

Masscentret förflyttar sig för att alltid ligga så nära användaren som möjligt

Tilltalande design

Tuben skärs upp allt eftersom den förbrukas

Trycket regleras automatiskt tack vara knäläden

Enhandslåsning

Klicka här för att följa processen steg för steg

Ytmodellering

Avancerad 3D-visualisering

Nedan kan du se en utvalda delar av resultatet från kursen Avancerad 3D-visualisering, D7005A. Mjukvaran som huvudsakligen användes var Autodesk Maya och AliasAutomotive, men även Adobe Photoshop och Apple Final Cut Pro X för att retuschera slutgiltiga bilderna samt klippa ihop filmen som kan ses nedan.

Uppgift 3 av 3: En trädkoja

Slutuppgiften i kursen bestod i att skapa en trädkoja lämplig för Harars Tree Hotel i Lappland. Temat var upp till eleven att välja och då jag trivs i skogen, ville jag att trädkojan skulle framhäva skogen den var tänkt att stå i. Trädkojan är en variant av en vanlig friggebod med tak och södervägg i glas för att skog och besökare ska vara så nära varandra som möjligt trotts att besökaren är inomhus. Stugan är möblerad med Bruno Mathssons arketypiska liggstol Model 36. För att skapa en autentisk känsla har stugans inredning influenser av ursprungsinvånarna i området. Uppgiften redovisades genom att skapa en plansch i A0 format som hängdes i en av skolans korridorer. En högupplöst version av planschen kan laddas ner genom att klicka här.

 

 

dMine

en skyddskammare för framtida gruvdrift

I 15 poängs-kursen Avancerad produktdesign, D7006A, parades jag ihop med 9 klasskamrater för att designa en mobils skyddsrum att använda i framtidens allt djupare gruvor. Vår beställare var Felix Lehnen, Aachen University, som i sin tur fått uppdraget av I2mine, ett EU-projekt med uppgift att säkra framtidens mineraltillgång.  Syftet med det mobila skyddsrummet var att förbättra oddsen för överlevnad vid en gruvolycka. Beställningsunderlaget presenterade ett specifikt scenario att arbeta mot gällande gruvarbetarnas omgivning och fysiska förutsättningar.

Filmerna nedan är skapade under våren 2015 med presentationerna från kursen som underlag. Den ursprungliga delredovisningen har kortats ner, vissa element så som formaliteter från kursen har rationaliserats bort. Delredovisningen hölls ursprungligen av Pontus Carlsson, Anna-Klara Nilsson och Therese Persson. Slutredovisningen är inspelad med målet att vara så lik den ursprungliga redovisningen som möjligt, med samma manus, grafit och presentatörer som första gången den hölls.

 

Man kan även läsa om projektet på LTU’s hemsida, i branchtidningen NyTeknik och på SR.se.

 

Länkar: LTU, Ny  Teknik, Sveriges Radio.

Rendering av  slutgiltiga konceptet

Rendering av  slutkonceptet i sin arbetsmiljö

Designing

a course to develop designing skills

I kursen Formgivning, D7007A, fick jag en chans att utveckla och utrycka min syn på design. Nedan visas de första sidorna i redovisningsuppgiften, en workbook som redogör för en del av vad som åstadkoms i kursen. Nedan finns en redogörelse av min syn på design när kursen lästes.

 

På LTU’s hemsida kan man läsa en intervju av mig där kursen omnämns.

Nedan kan du se de första sju sidorna i workbooken

Hela finns att ladda ner under referenser och kontakt

Facilitator

en möjlighet att testa teorin i Österike

I kursen Kreativ konceptutveckling, M7016T, uppmanades eleverna av Peter Törlind att vara med och tävla om chansen att få åka till Wien och vara Facilitatiorer i en Workshop för ett företag i pappersindustrin, Mondi Europe. Jag och mina vänner Hampus, Felicia och John tävlade mot kursare och studenter från KTH och Chalmers. Beställaren Innventia gav oss uppgiften att utveckla och leda en workshop för att komma på alternativa produkter att tillverka i en högteknologisk 3-lagers pappers maskin. Deltagarna i workshopen var ingenjören och specialister från Mondi, Att leda en workshop för experter på sitt område gav ökat självförtroende vad gäller kompetensen att leda utvecklingsarbete och behärska tekniker för detta. Att få arbeta mot en deadline där något verkligt stod på spel var även det en utmaning.

Ansökan i A3:

Tryckta bordstabletter som även illustrerade workshopens program som skapades för och användes under eventet :

Dessvärre får inte resultatet från workshopen avslöjas för allmänheten.

Besök gärna "Fritid"  för att se privata projekt...